Velkommen (endnu en gang)

Det­te er nok mit tred­je for­søg på at star­te en blog, men den­ne gang er ide­en ikke at jeg skal dele mine dag­li­ge over­vej­el­ser med nogen; men mere at have et sted hvor jeg kan læg­ge nyhe­der og dele af mine skri­ve­ri­er ud — når (og hvis) de bli­ver udgi­vet.

Even­tu­el­le læse­re er meget vel­kom­ne til at læg­ge en kom­men­tar, og hvis nogen ønsker at læse mere, så tøv ikke med at spør­ge løs.

Leave a Reply