Fuld Assimilation

Nye­ste num­mer af Novum (nr 98 — 2010)  inde­hol­der en gan­ske bit­te novel­le — skre­vet af mig. Det er en meget kort ting på kun 1100 ord — tæt på flash fiction græn­sen. Novel­len er en ali­en inva­sion af den klas­si­ske slags, en bodys­nat­cher klon, hvis man kan sige sådan. Der lig­ger man­ge klas­si­ke­re og lurer bag den og novel­len er et for­søg på at hyl­de de man­ge inva­sions­hi­sto­ri­er jeg har læst gen­nem tiden, hvor jor­den red­des i sid­ste øje­blik af en eller anden min­dre detal­je;  Mest kendt er nok: H.G. Wells War of the Wor­lds, men også man­ge andre, som f.eks. den­ne af Asim­ov, jeg gen­læ­ste for nylig: Gre­en Pat­ches. Min min­dre detal­je, der red­der jor­den er nok typisk dansk; Ingen bak­te­ri­er eller højspæn­ding her.

Novum 98

Novum 98

Novel­len kan som sagt fin­des i Novum fra Sci­en­ce Fiction Cirk­len og et uddrag (gan­ske langt!) kan fin­des her.

Leave a Reply