Mission til Cho’it

Jeg er temmelig glad for historier om vikinger og sydamerikanere fra tiden før Columbus’ ankomst. Der er tale om samfund, der på mange måder er fuldstændigt fremmede for os (både på den gode og den ikke helt så gode måde). Dette iblandet en ekstra interesse for ‘alternate history’ genren, gør det vel oplagt at skrive i en historie, der netop blander disse to ting.
Maya kunst
Mission til Cho’it foregår i en parallel verden – eller i en verden hvor historien har haft et noget andet forløb end i vores. Der er tale om to (i hvert fald) store ændringer fra vores tidslinie. Den ene, som også fremgår af novellen, er, at vikingernes ved deres ankomst til Nordamerika medbragte en eller anden form for pest eller sot, der spredte sig til de indfødte, der bukkede under og efterlod et stort set tomt land, som Leif d. Lykkelige med følge  kunne kolonisere. Det andet novum er, at Ghana ikke blev ødelagt af almoravianerne – et berberdynasti., Det afrikanske storrige fortsatte sin eksistens og blev en betydelig magtfaktor fra 1200 tallet og frem. Disse to ændringer betyder, at de muslimske imperier har fulgt et lidt anderledes spor. De er trukket længere op i Europa end nu, herunder har de indtaget Rom og resten af Italien, ansporet af Venedigs noget uheldige ideer om at forsøge at styre udviklingen og forsøg på at være en magtfaktor. At Skandinavien derfor er blevet center for en særlig variant af Kristendommen og at Rom derfor er flyttet til det nye land.

I Sydamerika har fraværet af conquistadores og deres avancerede våben og den mere gradvise og jævnbyrdige påvirkning fra de skandinaviske nordlændinge betydet, at både Maya-riget og Azteker-riget har overlevet. I Mayarigets tilfælde endda ekspanderet nordpå – tværs over den mexikanske golf. I modsætning til vikingernes efterkommere, der er en blanding af kristendom og asatro, stærkt på vej mod industrialisering og sekularisering,  så er mayaerne stadig en landbrugsnation – omend også industrialiseret – med et meget omfattende fokus på mekaniseret svedjebrug.

Selve historien er om et af møderne mellem disse to nationer (Maya og Skandic), der udspiller sig i en brydningstid, hvor fremtiden for begge nationer står på spil. En noget anderledes industrialisering er i stærkt udbrud og de eksisterende magtbalancer er ved at tippe. Men til hvilken side, er endnu ikke sikkert. Historien har synsvinklen plantet solidt hos Mikkel, en skandisk tolk, der følger med pavens særlige udsending til Maya-riget. Det er også en historie om at finde sin plads i livet, og hvilke omkostninger, dette kan have og så selvfølgelig en ganske lille smule om fanatisme og kulturmøder og om chili.

Historien kan købes hos Science Fiction Cirklen, sammen med 22 andre gode science fiction noveller.

Et lille uddrag kan ses her, som et eksperiment har jeg klippet lidt og kun vedlagt de dele af historien, der findes som udklip fra alternative fagbøger.

Leave a Reply