Hjemkomsten 1

Det er mor­gen, da min søn kom­mer hjem igen.

Han må have gået hele nat­ten. Lej­ren lig­ger i den anden ende af øen, og bus­sen kører slet ikke efter otte.

Han væk­ker mig af min søvn. Et øje­blik tror jeg, at det er døden, der er kom­met for at tage mig. At jeg har rin­get efter ham, og jeg er klar til at tage med ham. Mine øjne er slø­re­de af søvn og lyset, der skin­ner skar­pt ind gen­nem vin­du­et. Han må have truk­ket gar­di­net fra, før han gik hen til sen­gen og bøje­de sig ned over mig. Hans ansigt er blegt, og hans kin­der så hule, at det ser ud til, at der er hul­ler gen­nem hans hoved. Som går mør­ket lige igen­nem ham. Jeg tro­e­de, det var døden der var kom­met, og så er det bare ham, der står der og hvi­sker mor.

Jeg sæt­ter mig op i sen­gen, og Matts mum­ler et eller andet ved siden af mig, mens han sover vide­re, men jeg kan bare se på Sejer, der står for­an mig og slet ikke lig­ner den dreng, jeg hav­de set bli­ve mar­che­ret ud for over et år siden.

Matts, han er kom­met hjem.” Matts åbner øjne­ne og ser hen på Sejer, der står uro­ligt for­an os og trip­per på sine fød­der. Så farer noget hen over hans ansigt, og han sæt­ter sig også op med dynen tæt om sin bre­de bryst­kas­se. Hans ansigt er blegt, som er blo­det løbet ned under dynen også, og hans læber stram­me og næsten helt far­ve­lø­se. Så nik­ker han og sæt­ter fød­der­ne på det iskol­de gulv.

One comment on “Hjemkomsten

  1. Pingback: Hjemkomsten ← Voxpod

Leave a Reply