Køb ‘Mens vi bliver til’

Du kan købe ‘Mens vi bli­ver til’ direk­te fra mig.

Over­før 150,- kr til min pay­pal kon­to på 29897848 og skriv din adres­se i besked­fel­tet, så sen­der jeg et eksem­plar umid­del­bart efter.

Spe­ci­al­til­bud: 2 for 200,- kr