Notabene*)

#)
Det er mest i noterne ¤)
Vi ses
Historien §)
Dækker over os
Og hægter os sammen **)
Og når  jeg glemmer dig
Er det værst for mig selv ##)
Mening er et yderpunkt ¤¤)
Jeg kan aldrig nå dig #)
———
*) Der er intet værd uden selvværd
#) Form følger funktion &)
¤) Af de korte vil jeg mene
§) Vores egne parallelle, uafbrudte historier
**) Burretape er ikke erstatning for lynlåse eller sammenhæng
##) En uendelighed af smerte, ikke rart vel
¤¤) Der er ikke noget center, kun uendelig periferi
!) Livet er en uendelig regres af viden og postulater!!)
!!) Ingen tro uden torne!)
&) Ikke alle cirkler er til at gennemtrænge