Himlens stjerner i de kolde nætter

End­nu en novel­le jeg fik sendt til Knud Larns kon­kur­ren­ce, den­ne gang et point fra vin­der­novel­len (som var Richard Ipsens meget fine“Den før­ste euro­pæ­i­ske kon­cert). Histo­ri­en hand­ler (til­dels) om den før­ste rum­ra­ket, der selv­føl­ge­lig blev for­søgt sendt op fra Por­ce­læns­fa­brik­ken i Val­by engang i tiden før Anden Ver­denskrig. Den­ne var et for­søg på at skri­ve ...