Nattens åbne døre

Nattens åbne døre
Jeg skrev nat­tens åbne døre for snart meget lang tid siden. Det var en histo­rie, der kom til mig i et glimt. En ensom kvin­de med sin tee­na­ge­dat­ter langt ude i sko­ven i et fjer­nt land for læn­ge siden. Kvin­den har én gang været hjem­søgt af et over­na­tur­ligt væsen, og hun fryg­ter nu, at det ...

Simons Jul

Simons Jul
End­nu en histo­rie til Knud Larns Sci­en­ce Fiction Fan­zi­ne. Den­ne her gang var emnet ‘First Con­ta­ct’. Jeg hav­de i et styk­ke tid gået og tænkt over en histo­rie med et barn med autis­me som hoved­per­son. Det inter­es­se­rer mig spe­ci­elt i for­hold til dis­kus­sio­nen, om hvor ander­le­des folk med autis­me tæn­ker ifht folk uden sådan, I ...