Sølvbyen og andre Helsingør-noveller

Sølv­by­en er en anto­lo­gi om Hels­in­gør, ini­ti­e­ret og redi­ge­ret af Lon­ni Krau­se. I anto­lo­gi­en med­vir­ker en ræk­ke for­skel­li­ge for­fat­te­re med hver deres bil­le­de af Hels­in­gør, i alver­dens gen­rer og stilar­ter. Jeg bidra­ger med en novel­le, som tid­li­ge­re er beskre­vet her. Bogen kan erhver­ves hos bog­hand­le­re eller over net­tet.

Sæt mig fri, sagde ånden — novelle om Helsingør

Sæt mig fri, sagde ånden — novelle om Helsingør
I for­bin­del­se med Lit­te­ra­Tour, et pro­jekt om Hels­in­gør, skrev jeg en novel­le om en dreng og hans ople­vel­ser på Tek­nisk Muse­um en gang i for­ti­den. Novel­len er (del­vist) inspi­re­ret af mine egne besøg på muse­et, som jeg har været begej­stret for, siden jeg så det før­ste gang i den tid­li­ge sko­le­al­der. Spe­ci­elt fly­ver­ma­ski­ner­ne har altid fået ...