Odysseus rejser hjem

Odysseus rejser hjem
Him­melski­bet num­mer 31 inde­hol­der tre novel­ler, her­af en af mine (de andre to er af A. Sil­ve­stri og Sari Ther­kel­sen Arent). Odys­seus rej­ser hjem blev skre­vet til Fan­ta­stiks fan-fiction kon­kur­ren­ce (som blev vun­det af Sil­ve­stri med en meget fin novel­le i Discwor­ld uni­ver­set). Odys­seus rej­ser hjem er som tit­len anty­der en gen­for­tæl­ling af Odys­se­en, men ...