Hjemkomsten

Hjemkomsten
For­la­get Kan­dor har lige udgi­vet en ny anto­lo­gi med tit­len Drif­ter og med tema­et ‘mørk ero­ti­ka’. Der blev ind­kaldt til den i 2013 og jeg skrev en novel­le der­til; fak­tisk skrev jeg to. Den før­ste fore­gik i et tog på vej op gen­nem Fin­land, og faldt der­for for de betin­gel­ser, der var for anto­lo­gi­en (at ...