Sølvbyen og andre Helsingør-noveller

Sølv­by­en er en anto­lo­gi om Hels­in­gør, ini­ti­e­ret og redi­ge­ret af Lon­ni Krau­se. I anto­lo­gi­en med­vir­ker en ræk­ke for­skel­li­ge for­fat­te­re med hver deres bil­le­de af Hels­in­gør, i alver­dens gen­rer og stilar­ter. Jeg bidra­ger med en novel­le, som tid­li­ge­re er beskre­vet her. Bogen kan erhver­ves hos bog­hand­le­re eller over net­tet.

Hvis løver kunne tale

End­nu en udgi­vel­se i Sci­en­ce Fiction cirk­lens Lige under over­fla­den serie. De er oppe på num­mer fem, og jeg har fået num­mer to novel­le med i seri­en. Den­ne gang er det ikke alter­na­te history, men gedi­gen (tror jeg nok) sci­en­ce fiction: Robot­ter og kun­stig intel­li­gens. Histo­ri­en er inspi­re­ret af Witt­genste­ins udta­lel­se om, at hvis løver ...