Sigfred og Farphner

Knud Larns noget ure­gel­mæs­sigt udkom­men­de fan­zi­ne har i man­ge år haft en novel­le­kon­kur­ren­ce, som jeg fle­re gan­ge har del­ta­get i. Det var fak­tisk dis­se kon­kur­ren­cer, der anspo­re­de mig til at skri­ve mere ved­hol­den­de og mål­ret­tet, da de gav en kon­kret og opnå­e­lig mulig­hed for udgi­vel­se. Det ser ud til at han med num­mer 22 har ...

Krigen i himlen 1

Krigen i himlen
For­le­den udkom Sci­en­ce Fiction Cirk­lens sene­ste bind i seri­en Under over­fla­den, en anto­lo­gi af dan­ske sci­en­ce fiction novel­ler. Det er bind syv og otte føl­ger fak­tisk snart efter. Jeg har novel­len Kri­gen i him­len med i den. Det er en histo­rie, der har været læn­ge under­vejs. Jeg skrev den først på engelsk i 2006/2007, i ...