Fredag formiddag 1

Den årli­ge sci­en­ce fiction anto­lo­gi, Lige under over­fla­den, udkom igen sid­ste år med en sam­ling betit­let Frem­med Stjer­ne. Den­ne gang var der end­nu fle­re novel­ler af både nye og gam­mel­kend­te for­fat­te­re. Mit bidrag er i sam­lin­gen er Fre­dag for­mid­dag. Det er en histo­rie, der fore­går i sam­me uni­vers som en uud­gi­ven roman, som nok vil­le ...