Mormors Tentakel

Den før­ste af de novel­ler jeg har fået trykt i Knud Larns Sci­en­ce Fiction Fan­zi­ne: Mor­mors Ten­ta­kel. For­ud­sæt­nin­gen er enkel (men meget dansk skul­le jeg mene): Kri­gen mod rumvæ­se­ner­ne har været der; og den blev kæm­pet mel­lem jord­bo­er­ne selv. Nu er fre­den kom­met og genop­byg­nin­gen skal igang — hvad skal der så ske med dem, ...