Krigen i himlen 1

Krigen i himlen
For­le­den udkom Sci­en­ce Fiction Cirk­lens sene­ste bind i seri­en Under over­fla­den, en anto­lo­gi af dan­ske sci­en­ce fiction novel­ler. Det er bind syv og otte føl­ger fak­tisk snart efter. Jeg har novel­len Kri­gen i him­len med i den. Det er en histo­rie, der har været læn­ge under­vejs. Jeg skrev den først på engelsk i 2006/2007, i ...