Troldens hjerte

Trol­dens hjer­te er med i sam­lin­gen Ny dansk fan­ta­sy 2013 . Mester­ty­vens sid­ste ønske. Det skul­le være fan­ta­sy og nyt, så jeg skrev en histo­rie om hvad der sker efter at prin­ses­sen og hen­des børn er ble­vet red­det fra den trold der har stjå­let hen­de, og hvor­dan hen­des børn rea­ge­rer på det­te skift i opvækst. ...