Lindormen i Langtorp

Lindormen i Langtorp
For et par dage siden udkom anto­lo­gi­en “Frem jog nat­tens mag­ter”. Der er tale om syv for­tæl­lin­ger, der fore­går i bor­drol­le­spil­let Ulve­vin­ters uni­vers. Novel­ler­ne er udgi­vet i sam­ar­bej­de mel­lem Rol­le­spils­for­la­get og for­e­nin­gen Fan­ta­stik. Histo­ri­er­ne fore­går alle i det sam­me uni­vers, Tha­ros, der er lavet til rol­le­spil for børn og unge, men er ikke inter­nt for­bund­ne ...